Homepagina

Welkom bij Dindiaantjes!

Sinds 1 januari 1990, verwelkomt Annita Detiège kindjes van 0 jaar tot ze naar de kleuterschool gaan. De opvang omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kindjes, met respect voor de waardigheid en de socio-culturele waarden van het gezin.

Dindiaantjes wil een veilig en kindvriendelijk klimaat verzekeren waarin de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd en waarbij ze de beste kansen krijgen om hun talenten en vaardigheden ten volle te ontplooien.

Dindiaantjes is erkend door Kind en Gezin en voldoet aan de eisen die de overheid stelt voor kinderopvang. Doordat we onder permanente begeleiding en toezicht van Kind en Gezin werken, wordt er elk jaar een fiscaal attest aan de ouders bezorgd.

Bedankt voor het vetrouwen dat u stelt in Dindiaantjes!